Khái niệm repository trong Git

Khái niệm repository trong Git

Bài 2 trong series Git cơ bản

·

2 min read

Phần 2 trong series này mình sẽ giới thiệu về khái niệm Repository trong Git. Đây là một khái niệm rất quan trọng, bạn cần nắm được đầu tiên khi mới học Git.

Nói thế thôi chứ nó không có gì khó cả, thậm chí đơn giản là đằng khác. Còn đơn giản thế nào thì, hãy tiếp tục đọc bài viết nhé.

1. Repository là gì?

Repository (gọi tắt là repo) hiểu là một kho lưu trữ các file, thư mục của source code. Thường thì mỗi project sẽ là một repository.

Git quản lý theo từng repository. Khi làm việc với repository này thì repository khác không bị ảnh hưởng (do git quản lý riêng).

Repository sẽ có 2 loại:

  • Local repository: source code nằm trên máy của bạn
  • Remote repository: source code được lưu trên một server nào đó (GitHub, GitLab,...)

Thường sẽ có một remote repository trên server làm trung tâm. Sau đó mỗi thành viên sẽ lấy về thành local repository của mình. Khi code thì code trên local repository, code xong sẽ push lên remote repository chung, và ngược lại.

2. Tạo ra một repository

Local repository được tạo ra bằng cách chạy lệnh sau.

git init

Chú ý là trước đó bạn cần chọn vị trí thư mục nào là repository. Ví dụ thư mục D:\google-keep\ thì bạn mở ra, mở git bash từ chuột phải và gõ như trên. Lúc này thư mục D:\google-keep\ sẽ là một repository.

image.png

Bạn sẽ thấy một thư mục ẩn .git được tạo ra là thành công.

3. Clone một repository

Như trên đã nói, thường project sẽ có một remote repository làm trung tâm. Khi bạn join vào project, bạn cần lấy code (từ remote repository) về máy tính của mình (local repository).

Hành động đó gọi là clone, thực hiện như sau (thay URL bằng URL của remote repository).

git clone https://github.com/tonghoangvu/tonghoangvu.github.io

Như vậy toàn bộ code trên remote repository sẽ về local repository. Mặc định tên local repository giống với tên remote repository. Thế là xong.